Hiệu ứng ánh sáng trong photoshop

Hướng dẫn tạo một ánh sáng và hiệu ứng màu sắc kỳ dị, tôi rất thích.
Vì vậy, trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn nhiều phong cách ánh sáng và các hiệu ứng lớp. Bạn không cần bất kỳ bàn chải đặc biệt cho hướng dẫn này. Tất cả mọi thứ được thực hiện bằng cách sử dụng một vài hình ảnh chứng khoán một số kỹ thuật đã được sử dụng trên các hướng dẫn trước đây của tôi.

Đây là một hướng dẫn nâng cao và bạn sẽ biết làm thế nào để tạo ra một bàn chải tùy chỉnh và làm thế nào để áp dụng phong cách lớp. Khác hơn thế, không phải là một hướng dẫn rất phức tạp.

Một loại wizard ném quả bóng năng lượng màu gì tôi muốn tạo ra vì vậy tôi tạo ra một số hình ảnh bắt đầu làm việc.
Nguồn PSDBOX

 Vật liệu để làm:
Bước 1:

Mở hình của bạn trong Photoshop. Bạn sẽ không cần phải trừ nó từ nền của nó, trừ khi bạn muốn thêm một cái gì đó mà yêu cầu. Điều đầu tiên tôi làm là thực hiện một số điều chỉnh chung cho các hình ảnh bằng cách sử dụng Adjustment Layers. Sau đó thêm Gradient Map,thiết lập Blend màu Linear Dodge (Add)Opacity 10%. Thông số Saturation cho 25  Hue/Saturation adjustment layer.

Bước 2

Chúng ta bất đầu vào việc ghép hình. cho file powerball.jpg chọn chế độ hòa trộn như hình 


Bước 3

Tiếp tục dùng Brush để tạo hiệu ứng sáng... như hìnhDùng Pen tool để vẽ đường ánh sáng

Bước 5

Sau đó dùng hình color-waves.jpg . để hòa trộn với người
Step 7

Still working on the left foot, get a soft brush set the Brush Opacity to 43%  and paint two spots using the colors: c2839f and bac93c and change the Blend Mode to Vivid Light.


No comments